Huyen Thoai Vo Lam Defense 4.7.3

***Huyen Thoai Vo Lam Defense v4.7.3 Cập nhật:***
– Tăng 30% sinh lực, sát thương phần lớn kẻ thù
– Giảm tiền thưởng đầu game ở chế độ Thần Thánh
– Thêm skill né tránh và choáng cho toàn bộ boss
– Tăng tốc độ tấn công một số boss và âm binh
– Thêm kỹ năng cho Âm Binh
– Thêm hiệu ứng nổ khi chết cho phản tặc mỗi 8 đợt
– Thêm hiệu ứng phản đòn sát thương cận chiến cho Phản tặc mỗi 6 đợt
– Bỏ hệ thống Gift Code 4.6
– Thay đổi Font chữ và màu vật phẩm
– Thêm chức năng cường lực, tăng sinh lực cho Minh Chủ
– Thêm một số lệnh –vso, -ms
– Thêm phụ bản Hiệp Khách Đảo và hệ thống Yếu quyết môn phái
– Thêm phụ bản Thần Địa, NPC Thần Địa Sứ
– Tăng phần thưởng Event 2
– Thay Loading Screen
– Fix lỗi Du Long Chân Khí
– Thay đổi model Điểm Thương, Chưởng Độc
– Tăng tỉ lệ rơI Vinh Dự Quật Khởi
– Bỏ các loại ngọc thuộc tính và kỹ năng
– Thêm hệ thống Giày
– Thêm Trang sức cấp 6
– Thêm trang bị Bích Huyết Kiếm và Luân Hồi Ân (Gift Code Top 10 THVS)
– Thêm mảnh Tàng Kiếm Kim ấn và Tàng Kiếm Kim ấn
– Thêm mảnh Huy Hoàng Quật Khởi và Huy Hoàng Quật Khởi
– Thêm Liệt Hỏa Trân Châu Kỳ (Tống Liêu Đại Chiến)
– Thêm 2 trang bị cho Minh Chủ Võ Lâm (đổi ở Thần Địa)
– Thêm mảnh Thần Địa Đồ và Thần Địa Đồ
– Thêm mảnh Trưởng Lão Chỉ Hoàn và Trưởng Lão Chỉ Hoàn
– Thêm Giới Chỉ cấp 9
– Thêm Bảo Châu cấp 9
– Bỏ vật phẩm Túi Châm
– Thêm Trấn Hồn Thạch và Quang ảnh Thạch
– Thêm hệ thống Yếu Quyết Môn Phái
– Sửa Mật Tịch Cao Cấp hệ Mộc
– Giảm sức mạnh kỹ năng Tinh Túc (tăng gi•n cách xuất chiêu và độc sát)
– Thay đổi kỹ năng Cổ Mộ Châm
– Thay đổi Thiếu Lâm Thiền Tông
– Thay đổi kỹ năng CáI Bang Bổng (R,Q,E)
– Thêm Hiệu ứng kỹ năng Dương Gia Thương (Q)
– Thay đổi kỹ năng Đường Môn Hàm Tính (Q bỏ gây choáng, R)
– Thêm Hiệu ứng kỹ năng Côn Lôn Sét (W, giảm giãn cách xuất chiêu R,D, tăng lôI sát)
– Thêm Hiệu ứng kỹ năng R Thiên Sơn
– Tăng số lần xuất chiêu và giãn cách gây sát thương D Tuyết Sơn, thêm hiệu ứng Q
– Thay đổi kỹ năng Thiếu Lâm Quyền
– Giảm thời gian hóa giải E Thúy Yên Kiếm
– Giảm thời gian E Đoàn Thị Chỉ
– Tăng thời gian hiệu quả D Võ Đang Kiếm
– Giảm giãn cách xuất chiêu Q,R,D Võ Đang Bùa Pháp
– Tăng phạm vi độc sát R Mao Sơn
– Thay đổi D Ngũ Độc Cổ Sư
– Tăng sát thương R Ngũ Độc Chưởng, phạm vi ảnh hưởng độc sát E, tăng độc sát Q
– Thêm hiệu ứng R Chiến Nhẫn, sửa lỗi R
– Giảm sát thương R Thần Điêu Đại Hiệp
– Tăng sát thương hầu hết các kỹ năng bị động
– Thay đổi sát thương một số pháI khác (không lớn)
– Giảm thời gian Choáng toàn bộ Kỹ năng các phái
– Sửa một số lỗi nhỏ khác

Download: HuyenThoaiVoLam(defense)v4.7.3.w3x