Divide and fight 2.14

Map Divide & Fight v2.14 – Divide and Fight v2.14.w3x by Leo Oblivion (VietNam)

Present by 0T0.Lowji developed by Leo Oblivion –

Patch: 1.24e

Games mode: -ap/ar/sd/ban/test

Thông tin Divide and Fight v2.14 (09/03/2013)

Fix lỗi phân thân cũng có tác dụng của Lãnh Nguyệt
Fix lỗi Skill 3 Phù Thủy Bóng Tối đôi khi không tác dụng

GamePlay:
Mode SD:
-Thay đổi giao diện khi chơi mode -sd.
-Có thể Repick (tốn 100 vàng)

Item mới:
Giày Thất Tinh

Phích Lịch

Mộc Sát

Thay đổi:
-Thêm công thức ghép cho Tuyên Chỉ,giảm giá sớ từ 700 xuống còn 400
-Dao Găm,Giày Thuật Phong chỉ bị block khi mục tiêu là Hero tấn công

Hero mới:
Hàn Ưng
Sứ Giả Địa Ngục
Phù Thủy Bóng Tối (Bán Thần mới)

Cân bằng:

Nàng Tiên Cá:
Skill 2:
-tăng tốc độ rút máu từ rút mỗi 0.3 lên 0.6 giây

Phù Thủy Thời Gian:
Ultimate:
-giảm thời gian ngưng đọng từ 5/6/7 giây xuống còn 4/5/6 giây

Thiên Lôi:
Skill 3:
-bỏ khả năng ministun 0.1s

Ngự Lâm Quân:
Skill 2:
-tăng xác suất nhân sát thương và gây choáng ở mọi cấp từ 10% lên 17%

Lôi Thần:
Skill 1:
-tăng xác suất từ 20% lên 28%
-bỏ khả năng lan ra từ Skill 2
-tăng cast range từ 800 lên 800/900/1000/1100

Linh Thú:
-giảm lượng sức mạnh tăng theo mỗi cấp từ 3.45 xuống còn 3
Skill 2:
-tăng thời gian phục hồi từ 15/14/13/12 lên 20/19/18/17 giây
Skill 3:
-giảm lượng sinh lực tăng thêm từ 100/200/300/400 xuống còn 75/150/225/300