Divide and Fight 2.14b

Map Divide & Fight v2.14b – Divide and Fight v2.14b.w3x by Leo Oblivion (VietNam)

Thông tin Divide and Fight v2.14b
Fix lỗi đôi khi rớt giày blink
Fix lỗi Skill 1 Thổ dân không tác dụng với đòn tấn công
Fix lỗi tầm đánh của Sát Thủ Ánh Trăng
Fix lỗi gây lag Skill 2 của Sát Thủ Ánh Trăng
Fix lỗi trùng các hero Tử Thần,Kẻ Xấu Số,Xác Ướp ở mode -sd
Fix lỗi Ulti Khoái lang không nhân sát thương

Cân bằng:
Sứ giả địa ngục:
Ultimate:
-không cho tác dụng lên đồng minh,không cho tác dụng lên creep và Quỷ Vương.

Xác ướp ai cập:
Skill 2:
-giảm tốc độ tấn công
-giảm sát thương
-giảm tốc độ di chuyển

Present by 0T0.Lowji developed by Leo Oblivion – Update March/16/2013

Patch: 1.24e – Games mode: -ap/ar/sd/ban/test