Divide and Fight v2.15e.w3x

Map Divide and Fight v2.15e by Leo Oblivion (Vietnam) 

 Present by 0T0.Lowji developed by Leo Oblivion
Language map: Vietnamese
Game Play:
– Thêm lệnh -sr để ẩn hoặc hiện danh hiệu trên đầu
– Thêm chức năng di chuyển camera theo nhân vật (thay cho việc nhấn chuột vào mặt hero hoặc bấm alt C). Để sử dụng người chơi gõ lệnh -cmr3d để tắt hoặc mở khóa chế độ. Sau khi mở khóa chế độ trên, nhấn phím ESC 2 lần liên tục để khóa camera với hero, ấn tiếp 2 lần ESC để mở khóa camera hero.

Sửa lỗi:
– Sửa lỗi thạch anh hút nội lực 7% thành 70%.
– Sửa lỗi một số hiệu ứng tác dụng với nhau.
– Sửa một số lỗi nhỏ khác.