Huyen Thoai Vo Lam (Defense) 4.3

Map Huyen Thoai Vo Lam (Defense) v4.3 by Nh Blade Master (VietNam)

Cap nhat: F9 de xem chi tiet (F9 More info in game)
Command: vn, -rp, -swap, -ma, -cl

Map hiện tại có 33 hero, lấy ý tưởng từ các game online Kiếm Thế, Thiên Long Bát Bộ, Võ Lâm 2, Tiếu Ngạo Giang Hồ,…
Nhiệm vụ chính: Phòng thủ

 

Chế độ: có 4 chế độ
– Dễ: mỗi 7 level sẽ có 1 boss xuất hiện, giết boss 5 sẽ win
– Bình thường: level 5,10,16,25,32, xuất hiện Âm Binh (dame cao, hp cao, có stun)
– Khó: Giống bình thường, nhưng ở level 13,19,26,31, xuất hiện boss thủ lĩnh (dame cao, hp cao, sử dụng skill)
– Địa Ngục: Giống khó, nhưng sau khi giết boss 5 sẽ không Win, mà tiếp tục 7 level nữa với Quái cực mạnh (dame cao, Hp cao), sau 7 level sẽ xuất hiện boss cuối
Event: Có 2 event, sau level 6 và level 20
Cách chơi: đơn giản, vào game train level, train gold, lumber sau đó săn boss up item, phòng thủ

Các lệnh trong Map: vn (về nhà)

  • Item: 4 Item cơ bản, Giáp, Mũ, Đai, Kiếm => Nâng cấp +4
  • Săn thủy tinh để nâng cấp Item +4 => Trang bị thường, tinh luyện, truyền thuyết (có 3 loại trang bị ứng với 3 loại thủy tinh Sức mạnh, nội công, thân pháp)
  • Quan Ấn: Khi đủ tiền và danh vọng(Lumber: có được khi đánh quái và event) có thể mua quan ấn Hiệu úy, sau đó nâng cấp lên Thống lĩnh, Phó Tướng, Đại Tướng, Nguyên soái
  • Trang sức: hợp nhất Mũ, Giáp, Đai +4 => hạng liên, dùng huyền tinh 1,2,3,4 để nâng cấp hạng liên (có tỉ lệ thành công)

Còn 1 số Item do boss rơi ra

H­ướng dẫn ghép Item cho những bạn cần
Link mf: http://www.mediafire.com/download/6o3143hke6wywhf/

***New Updates: Huyền Thoại Võ Lâm Defense ver4.3
– Fix lỗi hồi sinh MCVL
– Tăng hp, damage boss, greep, âm binh
– Thêm skill cho boss chính
– Fix Tần Thủy Hoàng (tăng damage, hp, thêm skill)
– Fix lỗi rơi Ỷ Thiên Kiếm (Event 3)
– Thêm Hero Thúy Yên Kiếm
– Thêm Hero Thanh Thành
– Thêm hệ thống Ngọc Hỗ trợ
– Thêm Item Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đơn
– Fix lỗi vứt Siêu Chân Nguyên
– Giảm giá bán Ấn Nguyên Soái và Đại Nguyên Soái
Hero:
– Giảm Damage các skill: Đào Hoa (Q), Thiếu Lâm Đao (R), Nga My Kiếm (D), Chiến Nhẫn (R)
– Tăng hoặc thay đổi damage skill: Chùy Thiên (R), Dương Gia Thương(D), Dương Gia Cung (R), Hành Sơn (R), Chiến Nhẫn (D), Ma Nhẫn (D), Hoa Sơn (R), Cẩm Y Vệ (R), Bổng Cái (D), Ngũ Độc Chưởng (Q,E), Ngũ Độc Cổ Sư (R), Đường Môn Hàm Tĩnh (R,D), Chùy Minh (R), Kiếm Minh (R), Tinh Túc (D), Tụ Tiễn (R,D), Mao Sơn (D), Tuyết Sơn (R), Mộ Dung (R,D), Nga My Tục Gia (R), Đòan Thị Chỉ (R), Đòan Thị Kiếm (R), Võ Đang Khí (D), Võ Đang Kiếm (D), Đào Hoa (R)
– Thay đổi Model hero Mộ Dung và một số boss