Võ Lâm Kỳ Truyện ORPG 1.1

Vlkt ORPGMap Vo Lam Ky Truyen ORPG v1.1 – VLKT 1.1.w3x created by Silva.Fox 2018 (VietNam)

– Save / Load: Each game is allowed to Load 1 time when you have not selected the character and Save up to 3 times at all times.
– Number of players: 1 – 6 (2 to 4 players recommended)
– This map play on Warcraft III 1.29.2 patch only
– Map can’t play in Single Mode >> Play in Local Area Network (LAN) mode only (you can play offline)
– Map Author: Silva.Fox & Team: Vasco, Mask.Devil, LD, Knight artorias

Hướng dẫn tân thủ: 

Giai đoạn dưới cấp 10: tới giang tân thôn gặp dã tẩu, sau đó làm chuỗi tân thủ lên cấp 10 thì gia nhập phái.

Giai đoạn 10 – 20:
– TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHẾ ĐỒ nếu bạn không muốn nghèo mạt. Vì set đồ trắng thừa sức cho bạn làm nhiệm vụ.
– Sau khi làm hết nhiệm vụ chính tuyến cấp 10, bạn có thể làm sư môn để lên cấp, đây là cách duy nhất ở giai đoạn này.
– Trong khi làm sư môn, để nhanh hơn, bạn có thể chơi nhiều người và vào cùng 1 phe (Tham gia phe tại NPC Mạc Đại ở Thành Đô), vì 1 người đánh toàn bộ đều hưởng
– Cách để bán đồ, cho toàn bộ đồ muốn bán vào thủ khố và ấn BÁN.

Lưu Ý: 
– Nhớ tăng tiềm năng
– Trước khi save nhớ bán hết đồ
– Nếu quá yếu thì đừng gom quá nhiều quái, tốn máu

Hướng dẫn Save/Load: 

SAVE:
– Điều kiện để Save là đạt cấp độ 10 và sau khi chọn hệ phái.
– Mã lệnh: “-save”
– File Save sẽ được lưu ở thư mục “Documents\Warcraft III Public Test\CustomMapData\VLKT\[tên người chơi + môn phái].txt”
– Mỗi trận chơi được phép Save tối đa 3 lần.

LOAD:
– Bước 1: Khi vào Game lúc CHƯA CHỌN NHÂN VẬT
– Bước 2: Nhập mã “-load1 ….” được cung cấp trong file
– Bước 3: Nhập mã “-load2 ….” được cung cấp trong file
– Bước 4: Nhập 4 số KEY PASS được cung cấp trong file rồi chọn nút “enter” >> Load thành công.

Lưu ý:
– Một trận được SAVE tối đa 3 lần
– Một trận chỉ load được duy nhất 1 lần
– Khi Load Game điểm tiềm năng, kỹ năng sẽ tự resset, bạn phải phân phối lại.
– Khi load game vật phẩm trong rương, trong hành trang sẽ tự chuyển về ô bình thường, bạn nhớ phải sử dụng.
– Tên của bạn trong game phải giống 100% bao gồm cả chữ in hoa và chữ thường.
– Tên khi load game của bạn phải giống 100% với tài khoản Garena nếu chơi trên GG

FAQ: Tổng hợp những câu hỏi thường gặp trong Võ Lâm Kỳ Truyện: https://goo.gl/tfB9xp

Lưu Ý: 
– MAP CHỈ CHƠI ĐƯỢC TRÊN PHIÊN BẢN 1.29 CỦA WAR3, bạn cần cài đặt phiên bản này
– Map không chơi được ở Single Mode >> Bắt buộc phải chơi ở chế độ Local Area Network (LAN) và không cần Online

Download: https://goo.gl/TTZhW3