Custom Map Con Đường Tơ Lụa ORPG v755

Custom Map Con Đường Tơ Lụa ORPG v756 (SRORPG b756.w3x) created by VietNam member February/02/2019

 • Category: ORPG
 • Recommended Players: All players
 • Size: 50.0 MB

Custom map con duong to lua screenshots 4

 • Mở chức năng phó bản Làng Thổ Quỷ(thu thập tinh thể tàn dư từ việc săn quái và rơi ra lỗ hổng không gian để tiến vào làng thổ quỷ)
 • Mở chức năng phân tách trang bị thành các nguyên tố;yêu cầu dơn dược phân ly mua tại NPC tập hóa hòa điền.
 • Lọ Thuốc Tái Sinh tăng 1000(tối thiểu và thêm 28%) điểm SP khi sử dụng và đổi từ 10 điểm khí hồn ở NPC thầy thuốc
 • Cuồng nộ dược thủy, giờ nay bán với giá 10 Khí hồn. và thời gian tái sử dụng giãn cách 3 phút.
 • Tốc độ di chuyển của thể chất giảm còn hệ số 16+(5*cấp).
 • Không giới hạn boss tái sinh trong ván.
 • Cải thiện thời gian cho tính năng gửi đồ về kho
 • Luyện kim dược&cường hóa được phép -save.
 • Cố định lỗi save thể chất hiển thị không xác định sau khi -load lại.
 • Sửa lỗi dữ liệu save mất mát với nhân vật có nhiều giá trị cần lưu!

Screenshots:

Custom map con duong to lua screenshots 2 Custom map con duong to lua screenshots 3 Custom map con duong to lua screenshots

Is there anything else you would like to add? especially information about Custom Map Con Đường Tơ Lụa ORPG latest details and features update. You can share at Facebook or Like Fanpage https://www.facebook.com/game2e/ . Thank you for visiting and see you soon, enjoy!

Custom Map Con Đường Tơ Lụa download links:

https://drive.google.com/file/d/1Ih4w2ARBbP9QWfwrOlpE-V08V6PxAA-1/view (63 MB)