Custom Map Kiếm Vũ Cửu Thiên ORPG 2.36

Custom Map Kiếm Vũ Cửu Thiên ORPG (KVCT v2.36.w3x) created by Silva.Fox (VietNam member) February/2022. (Save của 2.18 về trước không thể load ở phiên bản 2.3)

 • Category: ORPG
 • Recommended Players: All players
 • Size: 61.9 MB

kiem vu cuu thien ORPG

Những thay đổi trong phiên bản 2.36:

Cập nhật môn phái Tiêu Dao với 2 hệ Kiếm và Chưởng

– Fix lỗi bảo thạch tăng sinh lực tối đa hiển thị sai
– Fix lỗi bị giảm tài phú khi mang phi phong Thần Thoại
– Fix lỗi Công Tôn Chỉ ở Tuyệt Tình Cốc – DN rơi rương hoạt động chí tôn
– Fix ngoại trang vũ khí cơ bản không thêm lại khi đang biến thân
– Fix lỗi ải 7 Tiêu Dao Cốc khi không phá hủy hết Cơ Quan sang ải 8 bị giảm sinh lực
– Fix mô tả sai và thông tin không chính xác
– Fix một số lỗi nhỏ khác
– Tối ưu hóa hệ thống
– Cập nhật VIP

Screenshots:

kiem vu cuu thien ORPG screenshots 2 kiem vu cuu thien ORPG screenshotsKVCT ORPG

Is there anything else you would like to add? especially information about Custom Map Kiếm Vũ Cửu Thiên ORPG latest details and features update. Thank you for visiting and see you soon, enjoy!

LƯU Ý

 • Kiếm Vũ Cửu Thiên chỉ chơi trên phiên bản Warcraft 3 1.31.1
 • Link Download 1.31.1: https://sites.google.com/view/kvctwiki/trangchu/caidat
 • Yêu cầu đặt tên nhân vật tối thiểu 6 ký tự
 • Map không chơi được ở Single Mode >> Bắt buộc phải chơi ở chế độ Local Area Network (LAN) và không cần Online
 • Map không Save được bằng chức năng Save cơ bản của War3 (F6 hoặc F10/Save), bạn phải sử dụng chức năng Save/Load Code: https://sites.google.com/view/kvctwiki/trangchu/saveload

Đăng Nhập Gmail nếu bạn không Download được

Cài Đặt:

 1. Giải nén file war3 1.31.1.rar

 2. Tìm tới thư mục Warcraft PTR vừa giải nén, vào game bằng “war3.exe” trong thư mục x86_64
  (Lưu ý: không vào Game bằng File “Warcraft III Public Test Launcher”)

 3. Lần đầu vào Game sẽ hiện lên cửa sổ “Bonjour …” chọn Yes

 4. Download Map KVCT và đặt trong thư mục “Documents\Warcraft III Public Test\Maps”

 5. Host và chơi game
  (Lưu ý phải host Map trong “Local Area Network (LAN)” và đặt tên tối thiểu 6 ký tự

Link download KVCT 2.36:

https://drive.google.com/file/d/1kgSFAQGlcspeQBPir3fEuxcftc9gnZIM/view