Con Duong To Lua ORPG 769

Custom Map Con Đường Tơ Lụa ORPG v769 (SRORPG b769.w3x) created by VietNam member January/23/2020

 • Category: ORPG
 • Recommended Players: All players
 • Size: 72.6 MB

Custom map con duong to lua screenshots 4

 • Thêm chức năng điểm thân mật cho Fellow!
  Thêm chức năng bang tặng cho Fellow đổi lấy điểm thân mật từ LKD.
  Thêm kỹ năng bổ trợ Hoả diễm cho hoả diệm miêu.
  Tăng thêm 30% sát thương khuếch đại cho toàn bản đồ quái vật.
  Chức năng gacha sẽ tách ra ở 1 NPC gacha thay vì chung với tiểu ngọc.
  Giảm sát thương liệt hoả kiếm(Q)
  Giảm tỷ lệ rơi tấm lót và LKD ở các hạng mục BOSS và phó bản!
  LKD (chuyển hoá) sẽ không tự động nhặt ở pét COS.
  Bình thuốc tái sinh (tăng SP) sẽ được giới hạn 8% không vượt quá 30k điểm SP.
  Nhiệm vụ Mái Chèo Gãy quái vật liên quan đã fix thành hình thiên.
  Mở rộng thêm Nhiệm vụ, đánh đuổi quỷ sinh hoa,hầu vương,nhện trắng.
  Sửa lỗi Hoả diệm miêu cưỡi-xuống bị mất hết XP.
  Sửa lỗi bị khấu trừ vàng khi sử dụng cổng dịch chuyển ở bậc bạc.
  Sửa lỗi báo không đủ vàng khi sử dụng cổng dịch chuyển miễn phí.
  Sửa lỗi Fellow sau khi chết bị nhân vật lôi xác đi khắp map.

Screenshots:

Custom map con duong to lua screenshots 2 Custom map con duong to lua screenshots 3 Custom map con duong to lua screenshots

Is there anything else you would like to add? especially information about Custom Map Con Đường Tơ Lụa ORPG latest details and features update. You can share at Facebook or Like Fanpage https://www.facebook.com/game2e/ . Thank you for visiting and see you soon, enjoy!

Bản đồ chính thức hỗ trợ toàn phần 1.31.1 trở đi(không thể chạy trên 1.29.2).
Sửa lỗi tất cả hoạt cảnh kỹ năng bị sai hướng.
thêm hiệu úng sáng-khói cho trang bị nhân vật khi đạt cộng +3 +5 ++.

Custom Map Con Đường Tơ Lụa 769 download links:

https://bit.ly/srorpgdownload (72.6 MB)