Kiem vu cuu thien 1.62

Custom Map Kiếm Vũ Cửu Thiên ORPG 1.62 (KVCT v1.62.w3x) created by Silva.Fox (VietNam member) January/16/2020

 • Category: ORPG
 • Recommended Players: All players
 • Size: 117 MB

kiem vu cuu thien ORPG

 • Thông tin cập nhật v1.54:
  – Fix lỗi thần binh
  – Giảm tốc độ đánh cơ bản Võ Đang Kiếm, giảm hiệu quả mật tịch
  – Bỏ hiệu ứng triệt tiêu sát thương của mật tịch Ma Nhẫn
  • Nội dung cập nhật v1.62: 

– Fix lỗi Auto Hoa Sơn Khí
– Fix lỗi Kinh Hồng Chiếu Ảnh của CMC phát động khi chưa có Mật Tịch và Bí Tịch
– Fix lỗi bí tịch CMC tăng sức mạnh
– Fix lỗi mất điểm kinh mạch đầu Game
– Fix lỗi bị giảm thành tựu
– Fix lỗi huy chương không tăng vật công
– Fix một số mô tả sai
– Fix một số lỗi khác
– Cập nhật VIP

Screenshots:

kiem vu cuu thien ORPG screenshots 2 kiem vu cuu thien ORPG screenshotsKVCT ORPG

Is there anything else you would like to add? especially information about Custom Map Kiếm Vũ Cửu Thiên ORPG latest details and features update. You can share at Facebook or Like Fanpage https://www.facebook.com/game2e/ . Thank you for visiting and see you soon, enjoy!

Lưu Ý: 
– MAP CHỈ CHƠI ĐƯỢC TRÊN PHIÊN BẢN 1.29.2 CỦA WAR3, bạn cần cài đặt phiên bản này
Link 1.29.2: Warcraft 3 patch 1.29.2

– Yêu cầu đặt tên nhân vật tối thiểu 6 ký tự (nếu ngắn hơn sẽ bị Crash khi chơi)

– Map không chơi được ở Single Mode >> Bắt buộc phải chơi ở chế độ Local Area Network (LAN) và không cần Online
– Map không Save được bằng chức năng Save cơ bản của War3 (F6 hoặc F10/Save), bạn phải sử dụng chức năng Save/Load Code: https://goo.gl/KdmXjG

Custom Map Kiếm Vũ Cửu Thiên ORPG 1.62 download links:

– Google: https://bit.ly/2tcEAsl
– Fshare: https://www.fshare.vn/file/D2X6S9M27HJY